WELCOME TO

THE MOST CREATIVE CONFERENCE

ON UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE

DIVE INTO THE DEPTHS
OF CULTURAL ECONOMY AND MANAGEMENT

More information here

4

days


10

lecturers


1440

lecturing minutes


4

off program events


„Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vítejte na netradičním setkání. Jeho smyslem je upozornit na nový, v zásadě nevyhnutelný trend v pojetí kultury. Jde o to, že uzavřenost kultury a kulturních akcí zvlášť v sevření národních a regionálních hranic je dnes minulostí. Kultura je nejdynamičtějším ekonomickým oborem přesahujícím hranice států a regionů. Podnikání v kultuře mimo mezinárodní kontext je z principu ztrátové a odkázané na podporu z veřejných prostředků. Management kultury je proto novým prostředkem mezinárodní spolupráce.
Výměnu názorů se zahraničními kolegy, vtažení organizace kulturních událostí do mezinárodního kontextu a především objektivizaci kulturních hodnot na globálním trhu vidím jako nutný krok k aktualizaci výuky oboru arts management. Je jasné, že studenti na této cestě naleznou nové formy řešení konkrétních výzev v kultuře.
Jsem rád, že obor arts management rozvíjíme právě v Praze, která je tisíc let křižovatkou evropských kulturních proudů. Jsem si proto jist, že International Week se koná v pravý čas a na pravém místě.“

Head of Department of Arts Management doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

MEET OUR

SPEAKERS
BOOK
YOUR
SEATS
NOW

FILLING EACH LECTURE FORM

GUARANTEE

YOU THE SEAT ON THE LECTURE

You have to register separately for each lecture.


The registration is optional.
You can arrive to a lecture without registration but then we are unable to guarantee you a seat.


SCHEDULE

– Lecture

– Workshop

– Discussion

– Brunch

– Off ProgramTUE 26 NOVEMBER

DIJANA LAKUS

A practical guide to international galaxy for cultural and music managers

9:15 – 10:45 in RB459
This event is fully booked!


NIKOLA LÖRINCZOVÁ

Jak na PR kulturních projektů? (in Czech)

11:00 – 12:30 in RB459
This event is fully booked!


MARKÉTA FANTOVÁ

Three points of view on the Prague Quadrennial: The world's largest festival of stage design

14:30 – 16:00 in RB211
Book your seat here!WED 27 NOVEMBER

DIJANA LAKUS

The art of event management

09:15 – 10:45 in SB230
This event is fully booked!


LETICIA LABARONNE

Empowering performing arts organizations for financial sustainability:
A fresh approach for increasing self-earned revenue

11:00 – 12:30 in RB209
Book your seat here!


STOYAN SGOUREV

Art and Luxury: From the Medici to the Foundation LV

12:45 – 14:15 in RB210
Book your seat here!


NINA GAŽOVIČOVÁ

We do not accept others, we do not share ours (Art Market in Slovakia)

12:45 – 14:15 in SB240
Book your seat here!


ANGELIKA RIDDER

The Goethe-Institut, a network spanning the world (Angelika Ridder)
Programming in CZ and Central Europe (Luisa Rath)

14:30 – 16:00 in RB101
Book your seat here!


NINA GAŽOVIČOVÁ

(Art) Market never sleeps: its structure and importance in a post-socialist country

16:15 – 17:45 in RB212
Book your seat here!


JOANNA SZULBORSKA

An Artist of Polish stages, tell us how do you make a living?

16:15 – 17:45 in RB101
Book your seat here!


RADIM VIZVÁRY

Performance: VIP

19:00 in Švandovo divadlo
Guests onlyTHU 28 NOVEMBER


STEPHANIE DIECKVOSS

Cultural Globalisation in the commercial arts sectors: Challenge or opportunity?

9:15 – 10:45 in RB211
Book your seat here!


JOANNA SZULBORSKA

Last changes in cultural policy in Poland. Krakow against the background of Poland

11:00 – 12:30 in SB309
Book your seat here!


STEPHANIE DIECKVOSS

Alternative Gallery Models aiming at empowering the artist as producer within the art economy

12:45 – 14:15 in RB212
Book your seat here!


ANDRE RURALE

Heritage and Marketplace: A delicate equilibrium

12:45 – 14:15 in NB B
Book your seat here!


STOYAN SGOUREV

An Overview of the Global Art Market in 2019

14:30 – 16:00 in NB B
Book your seat here!


JOANNA SZULBORSKA

Strategic Management in culture sector in Poland. The case of Krakow

14:30 – 16:00 in SB309
Book your seat here!


ANDREA RURALE

Emotions versus Ratios: Hedonic consumption and the role of experience

16:15 – 17:45 in NB B
Book your seat here!


Welcome drink & dinner

Lecturers networking workshop

18:00 in RB438
Guests onlyFRI 29 NOVEMBER

NATIONAL THEATRE

Guided tour

9:00 in National Theatre
Booking TBD

FAQ

1Co je to IWAM?
What is IWAM?
CZ IWAM, neboli International Week of Arts Management, je mezinárodní konference pořádaná katedrou Arts Managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Během jednoho týdne mají nejen studenti VŠE možnost navštívit přednášky zahraničních, ale i domácích, univerzitních pracovníků a odborníků z kulturně-ekonomického prostředí. Cílem konference je obohacení návštěvníků o cenné zkušenosti a nová témata v rámci oboru Arts Management.
EN IWAM, or International Week of Arts Management, is an international conference organized by the Department of Arts Management at the University of Economics in Prague. Within one week, not only VŠE students have the opportunity to attend lectures from abroad, but also home, university staff and experts from the cultural and economic environment. The aim of the conference is to enrich visitors with valuable experience and new topics within the field of Arts Management.
2 Mohu se zúčastnit konference, když nejsem studentem Arts Managementu?
Can I attend a conference when I'm not a Arts Management student?
CZ Samozřejmě. Konference je otevřená všem zájemcům o tuto tématiku. Ať už jste studentem jiného oboru na VŠE, jiné vysoké školy, či už si chcete pouze rozšířit obzory a třeba se dozvědět něco nového, jste vřele vítáni.
EN Of course. The conference is open to all those interested in this topic. Whether you are a student of another field at the University of Economics, another university or just want to broaden your horizons and learn something new, you are warmly welcome.
3Jak si zajistím místo na konferenci?
How do I get a seat at the conference?
CZ Na tomto webu najdete podrobný harmonogram celé konference. Stačí najít přednášku, kterou chcete navštívit, vpravo kliknout na „Book your seat here!“ a vyplnit formulář. Pak už jen počkat na potvrzovací mail a vaše místo je rezervované. Je ovšem nutné si registraci vytvořit na každou přednášku zvlášť. Registrace končí vždy hodinu před začátkem přednášky.
EN On this website you can find a detailed schedule of the whole conference. Just find the lecture you want to visit, click on "Book your seat here!" on the right and fill out the form. Then just wait for the confirmation mail and your place is reserved. However, it is necessary to create a registration for each lecture separately. Registration always ends one hour before the start of the lecture.
4Je rezervace nutná?
Is reservation required?
CZ Rezervace nutností není, na přednášky můžete přijít i bez registrace. Vždy je ale samozřejmě lepší, mít své místo jisté a potvrzené.
EN Reservation is not necessary, you can attend lectures without registration. Of course, it is always better to have a certain and confirmed position.
5Mám registraci na přednášku, ale nemohu přijít.
I have a lecture registration, but I can't come.
CZ Nic se neděje. Stačí odepsat na potvrzovací email slovo „UNREGISTER“ a vaše registrace bude zrušena.
EN Nothing happens. Just type "UNREGISTER" on your confirmation email and your registration will be canceled.
6 Chci jít na přednášku v rámci IWAM, ale ve stejnou dobu mám klasickou výuku. Co s tím?
I want to go to a IWAM lecture, but at the same time I have a class. How to solve it?
CZ Není to problém. Konference slouží jako doplňková výuka, to znamená, že můžete navštívit přednášku místo hodiny v běžném rozvrhu. Doporučujeme si však udělat rezervaci na našem webu, která pak bude sloužit jako omluvenka. Pokud se ovšem rozhodnete přijít a nemáte registraci, zapište se, prosím, na registrační arch u našich koordinátorů.
EN No problem. The conference serves as an additional lesson, which means that you can attend a lecture instead of an hour on a regular schedule. However, we recommend making a reservation on our website, which will then serve as an excuse. However, if you decide to come and do not have a registration, please register on the registration sheet with our coordinators.
7 Mohu se zúčastnit doprovodného programu (Radim Vizváry, Welcome drink & dinner, National Theatre)?
Can I attend the off program (Radim Vizváry, Welcome drink & dinner, National Theater)?
CZ Bohužel, doprovodný program je určený výhradně pro lektory a organizační tým IWAM.
EN Unfortunately, the accompanying program is designed exclusively for IWAM lecturers and organizational team.
8Musím za konferenci nebo jednotlivé přednášky platit?
Do I have to pay for a conference or individual lectures?
CZ Ne, program je volně přístupný široké veřejnosti.
EN No, the program is open to the general public.
9Chtěl/a bych se podílet na organizaci IWAM v příštích letech. Je to možné?
I would like to participate in IWAM in the coming years. Is that possible?
CZ Každá pomocná ruka je potřeba, proto uvítáme všechny zájemce. Nepsanou podmínkou je ovšem studium oboru Arts Management na VŠE. Organizační tým je složen ze členů Spolku studentů Arts Managementu a personální obsazení se řeší na začátku zimního semestru na 1. veřejné schůzce.
EN Every helping hand is needed, so we welcome all those interested. An unspecified condition, however, is the study of Arts Management at the University of Economics. The organizing team is composed of members of the Arts Management Students Association and the staffing is addressed at the beginning of the winter semester at the first public meeting.

PARTNERS

TEAM & CONTACT


MARIO
KUBAŠ

IWAM Director

M: mario.kubas@vse.cz
T: +420 224 098 721

LUCIA
HORŇÁKOVÁ

IWAM Lecturers Coordinator

M: lucia.hornakova@vse.cz
T: +420 ... ... ...

KATEŘINA
PRAŽÁKOVÁ

IWAM Event Coordinator

M: ka.prazakova@gmail.com
T: +420 775 317 602

IWAM Students Team

Gabriela Beranová
Simona Hertlová
Kateřina Janíková
Kateřina Pencová

University of Economics, Prague
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 – Žižkov
Czech Republic
BOOK MY SEATS!