WELCOME TO

THE MOST CREATIVE CONFERENCE

ON UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE

DIVE INTO THE DEPTHS
OF CULTURAL ECONOMY AND MANAGEMENT

More information here

4

days


8

lecturers


1350

lecturing minutes


4

off program events


Dear Colleagues,
welcome to an unusual meeting! The purpose of the International Week of Arts management (IWAM) is to embrace a new trend of a cultural management. The national or regional frontiers are forbid- den these days and the culture, as the most dynamic cross-border economic disci- pline, highlights this globalization process. The cultural management is therefore a new mean of an international cooperation.
I see an exchange of point of views within foreign colleagues, drawing the organization of cultural events into an international context and, above all, objectifying cultural values on the global market, as a necessary step to update the arts management education. I am sure that students will benefit from the international challenge. I am pleased that the field of arts management is developed in Prague, being a crossroads of European cultural streams for thousand years. I am therefore sure that International Week is taking place at the right time and the right place.

Head of Department of Arts Management doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

MEET OUR

SPEAKERSSCHEDULE

– Lecture

– Workshop

– Discussion

– Brunch

– Off ProgramTUE 30 NOV

Stoyan Sgourev

Funding models in the arts in Europe and the US

CANCELLED


Thomas Paris

Managing creative processes and talents in the creative industries

12:45 – 14:15
in SB335


Dijana Lakus

How to make a music festival

12:45 – 14:15
in SB126
Registration is required
BOOK YOUR SEAT NOW!


Thomas Paris

Case study about Pixar (organizational viewpoint)

14:30 – 16:00
in RB211


Andrea Rurale

Heritage Management Best Practice: The Case Of Fai. Fondo Ambiente Italiano

16:15 – 17:45
in Vencovský Auditorium


OPERA

The New Stage of the National Theater


WED 01 DEC

David Piovesan

Impacts of the COVID Crisis on Bookshops: an European based-view

9:15 – 10:45
in SB309


Nikola Lörinczová

Workshop: PR v kulturní sféře (in czech)

11:00 – 12:30
in RB109
Registration is required
BOOK YOUR SEAT NOW!


Andrea Rurale

A Call to Revise a Cultural Business Management

12:45 – 14:15
in SB240


Stoyan Sgourev

The Art Market Before and After the Pandemic

CANCELLED


The Idea Kitchen

The Idea Kitchen

16:15 – 17:45
in Dean room
Guests only


Welcome dinner

For guest lecturers

19:00
in TBD
Guests only


THU 02 DEC

David Piovesan

Issues and Challenges of modern book markets: competition in a digital world

9:15 – 10:45
in RB209


Dijana Lakus

How to make a music festival

12:45 – 14:15
in SB408
Registration is required
BOOK YOUR SEAT NOW!


Pavlína Schultz

Založení židovského kulturního centra (czech)

14:30 – 16:00
in NB C


Ellen Loots

New Collaborative Forms in the Organization of Arts and Culture

ROOM CHANGE

16:15 – 17:45
in SB324


Ellen Loots

Impact of Arts and Culture

ROOM CHANGE
18:00 – 19:30
in SB335


FRI 03 DEC

Teacher's workshop

Art market during Covid crisis (papers & discussion)

09:15 – 10:45
in TBD
Only for guests.


Kunsthalle Prague

Guided tour

11:00 in Kunsthalle Prague
Only for guests.

FAQ

1Co je to IWAM?
What is IWAM?
CZ IWAM, neboli International Week of Arts Management, je mezinárodní konference pořádaná katedrou Arts Managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Během jednoho týdne mají nejen studenti VŠE možnost navštívit přednášky zahraničních, ale i domácích, univerzitních pracovníků a odborníků z kulturně-ekonomického prostředí. Cílem konference je obohacení návštěvníků o cenné zkušenosti a nová témata v rámci oboru Arts Management.
EN IWAM, or International Week of Arts Management, is an international conference organized by the Department of Arts Management at the University of Economics in Prague. Within one week, not only VŠE students have the opportunity to attend lectures from abroad, but also home, university staff and experts from the cultural and economic environment. The aim of the conference is to enrich visitors with valuable experience and new topics within the field of Arts Management.
2 Mohu se zúčastnit konference, když nejsem studentem Arts Managementu?
Can I attend a conference when I'm not a Arts Management student?
CZ Samozřejmě. Konference je otevřená všem zájemcům o tuto tématiku. Ať už jste studentem jiného oboru na VŠE, jiné vysoké školy, či už si chcete pouze rozšířit obzory a třeba se dozvědět něco nového, jste vřele vítáni.
EN Of course. The conference is open to all those interested in this topic. Whether you are a student of another field at the University of Economics, another university or just want to broaden your horizons and learn something new, you are warmly welcome.
3Jak si zajistím místo na konferenci?
How do I get a seat at the conference?
CZ Na tomto webu najdete podrobný harmonogram celé konference. Stačí najít přednášku, kterou chcete navštívit a přijít.
EN On this website you can find a detailed schedule of the whole conference. Just find the lecture you want to visit and come.
4 Mohu se zúčastnit doprovodného programu?
Can I attend the off program?
CZ Bohužel, doprovodný program je určený výhradně pro lektory a organizační tým IWAM.
EN Unfortunately, the accompanying program is designed exclusively for IWAM lecturers and organizational team.
5Musím za konferenci nebo jednotlivé přednášky platit?
Do I have to pay for a conference or individual lectures?
CZ Ne, program je volně přístupný široké veřejnosti.
EN No, the program is open to the general public.
6Chtěl/a bych se podílet na organizaci IWAM v příštích letech. Je to možné?
I would like to participate in IWAM in the coming years. Is that possible?
CZ Každá pomocná ruka je potřeba, proto uvítáme všechny zájemce. Nepsanou podmínkou je ovšem studium oboru Arts Management na VŠE. Organizační tým je složen ze členů Spolku studentů Arts Managementu a personální obsazení se řeší na začátku zimního semestru na 1. veřejné schůzce.
EN Every helping hand is needed, so we welcome all those interested. An unspecified condition, however, is the study of Arts Management at the University of Economics. The organizing team is composed of members of the Arts Management Students Association and the staffing is addressed at the beginning of the winter semester at the first public meeting.

PARTNERS

TEAM & CONTACT


MARIO
KUBAŠ

IWAM Director

M: mario.kubas@vse.cz
T: +420 224 098 721

LUCIA
HORŇÁKOVÁ

IWAM Coordinator

M: lucia.hornakova@vse.cz
T: +420 731 306 631

University of Economics, Prague
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 – Žižkov
Czech Republic
BOOK MY SEATS!